ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ 1/3/2021-31/5/2021 & 01/7/2021-30/9/2021 – ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι φοιτητές/τριες μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις έως και 5 ημέρες μετά την ημερομηνία ανάρτησης του πρακτικού επιλογής, στο email της πρακτικής άσκησης (askisi@fks.uoc.gr).